Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru

Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka u životu, a početak studiranja razdoblje promjena koje vode razvoju karijere, otvaranju novih mogućnosti, upoznavanju novih životnih situacija, ali su popraćene većim izazovima, naporima i odricanjima.

Visoka tehnička škola u Bjelovaru osnovana je 2007. godine odlukom Grada Bjelovara koji je jedini osnivač ustanove. Temeljem ishođenih Dopusnica, od akademske 2008./2009. izvodimo preddiplomski stručni studij Mehatronika, a od akademske 2009./2010. godine preddiplomski stručni studij Sestrinstvo.
Navedeni studijski programi su usklađeni sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznati u prostoru visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

Izbor jednog od ova dva studija, dobra je odluka studenata. Tomu u prilog svjedoči visoka zapošljivost naših završenih studenata, nagrade i priznanja koja osvajaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Studenti koji su završili studij na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru zapošljavaju su u renomiranim poduzećima i ustanovama i/ili nastavljaju obrazovanje na diplomskim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Zadaća je zaposlenika Visoke tehničke škole pomoći studentima svim svojim stručnim i znanstvenim kompetencijama, te ljudskim osobinama da što kvalitetnije i uspješnije dođu do cilja.

U relativno kratkom periodu realizirali smo zahtjevne zadaće usmjerene razvoju ustanove:

 • izradili smo Strategiju razvoja Visoke tehničke škole,
 • unaprijedili materijalnu i kadrovsku osnovu,
 • uveli sustav osiguranja kvalitete,
 • osigurali prostor i opremu za izvođenje kabinetskih i laboratorijskih vježbi,
 • osigurali nastavne baze u zdravstvenom i gospodarskom sektoru,
 • objavili u vlastitoj nakladi veći broj novih udžbenika i priručnika čiji su autori uglavnom naši nastavnici i koji olakšavaju i unapređuju usvajanje sve veće količine novih znanja,
 • aktivirali Studentski zbor, čija su dva člana sastavnica Stručnog vijeća ustanove,
 • sudjelovali u nekoliko međunarodnih projekata,
 • aktivni smo nositelji Erasmus povelje te članovi Enne udruženja sestrinskih studija u Europi,
 • osuvremenili knjižni fond,
 • potaknuli osnivanje Alumni kluba.

U slijedećem periodu najvažniji zadaci su:

 • osigurati kadrovske, prostorne i materijalne uvjete za otvaranje trećeg studijskog smjera, prilagođenog potrebama i zahtjevima pristupnika i tržišta rada,
 • poticati edukaciju i usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja,
 • nastaviti umrežavanje s ostalim visokoškolskim ustanovama,
 • intenzivirati suradnju s poslovnim sektorom, promicati strateška partnerstva,
 • aktivno sudjelovati u projektima Eu fondova i Erasmus razmjeni,
 • uspostaviti tržišno prepoznatljive programe cjeloživotnog obrazovanja,  
 • unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja cjelovitom implementacijom ESG sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju,
 • modernizirati didaktičku opremu i laboratorije.  

U svojim nastojanjima trebamo podršku i razumijevanje studenata te ih potičemo na neposrednu komunikaciju s Upravom i nastavnicima. Zajedničkim naporima doprinijet ćemo osobnom postignuću studenata, ali i razvoju ustanove.

S poštovanjem,

dr. sc. Zrinka Puharić, dr. med.