Alumni VUB

NOVOSTI


Alumni VTSBJ - O nama

Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru je osnovana ​na prijedlog uprave Visoke tehničke škole i nekolicine bivših studenata.
Ciljevi udruge su:
            - očuvanje tradicije Visoke tehničke škole u Bjelovaru i promicanje ugleda Visoke škole u Republici Hrvatskoj i svijetu
            - promicanje i unapređenje suradnje između bivših studenata i Visoke škole
            - poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i istraživačkih aktivnosti članova Udruge
            - pomoć članovima Udruge pri planiranju karijera, usavršavanju i zapošljavanju
            - uspostavljanje i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i u svijetu
Neke od planiranih aktivnosti udruge:
            - radionice s ciljem povećanja zapošljivosti
            - razmjena iskustava i informacija stečenih na radnim mjestima
            - razmjena informacija o slobodnim radnim mjestima, natječajima za zapošljavanje i savjeta oko zapošljavanja
            - inicijative usmjerene unapređenju obrazovanja i organizaciji cjeloživotnog obrazovanja na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru
            - susreti sa sadašnjim studentima: iskustvo studiranja, najčešće pogreške tijekom studija, razlika između teorije i prakse
            - angažiranost bivših studenata u struci, nove spoznaje, i tehnologije, međusobna suradnja i zajednički interesi
            - neobavezna druženja, održavanje prijateljstava stečenih tijekom studija 
Članovi udruge će razvijati program rada,  odlučivati o aktivnostima.