Misija

 

Misija Veleučilišta u Bjelovaru je izobrazba kompetentnih stručnjaka iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti za potrebe gospodarstva, zdravstvenog sustava i drugih subjekata orijentirani na kontinentalne regije Republike Hrvatske. Kontinuiranu izobrazbu i unaprjeđenje znanja i vještina studenata i ljudskih resursa Veleučilište provodi izvođenjem usmjerenih stručnih i specijalističkih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i neposredne suradnje s gospodarstvom. Veleučilište u Bjelovaru prati, usvaja i primjenjuje znanstveno – stručne spoznaje implementirajući ih u studijske programe, promičući kompetentnost stručnog kadra u neposrednoj praksi. Surađuje sa srodnim visokoobrazovnim i zdravstvenim ustanovama i tvrtkama u zemlji i inozemstvu s mogućnosti razmjene studenata i nastavnika te unaprjeđenja znanja, prakse i vještina. Stalni rast i nadzor kvalitete, konkurentnost i kompetitivnost stručnog rada važne su i trajne odrednice razvoja ustanove.

 

Vizija

 

Vizija Veleučilišta u Bjelovaru je biti prepoznatljiv, utjecajan i vodeći čimbenik u razvoju ljudskog, tehničkog – tehnološkog, gospodarskog i društvenog potencijala regije. Kao centar partnerskog i suradničkog okupljanja na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom i društvenom zajednicom uključeni u domaći i inozemni obrazovni i znanstveni prostor, Veleučilište će pokazati svoju privatnu i javnu odgovornost, doprinoseći unaprijeđeniju i inovativnosti postojećih procesa i proizvoda te razvoju regije. Poticati će mobilnost i razvijanje poduzetničkih ideja završenih studenata i talentiranih stručnjaka spremnih za samostalan i kreativan rad. Fleksibilnost studija i uvođenje novih obrazovnih programa u cilju održivog razvoja gospodarstva i unaprijeđenja  zdravstvene struke ostati će temeljna značajka Veleučilišta u Bjelovaru.