Pravilnici Visoke tehničke škole u Bjelovaru

  Preuzmite dokumente

Pravilnik o studiranju VUB-a   (448.32 KB)
Pravilnik o ocjenjivanju studenata VUB-a   (269.06 KB)
Pravilnik o medunarodnoj mobilnosti VUB-a   (373.42 KB)
Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportasa na VUB-a   (124.07 KB)
Pravilnik o priznavanju ispita VUB-a   (265.84 KB)
Zamolba za prelazak i priznavanje ispita   (78.69 KB)
Zamolba za priznavanje   (81.13 KB)
Pravilnik o zavrsnom radu VUB-a   (268.62 KB)
Suglasnost za objavljivanje zavrsnog rada u repozitoriju   (12.72 KB)
Upute za izradu zavrsnog rada mehatronika   (204.33 KB)
Upute za izradu zavrsnog rada sestrinstvo   (213.25 KB)
Zahtjev za imenovanje mentora i teme   (119 KB)
Zr - 001   (80.5 KB)
Pravilnik o izdavackoj djelatnosti VUB-a   (333.39 KB)
Prilozi - izdavacka djelatnost   (501.1 KB)
VTSBJ_pravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguranja kvalitete na vtsbj 12.11.2012   (232.12 KB)
VTSBJ_pravilnik o radu vtsbj 14.4.2016   (338.39 KB)
VTSBJ_pravilnik o strucnoj praksi vtsbj 12.11.2012   (200.87 KB)
VTSBJ_prilog 1 upute studentima mehatronika   (176.65 KB)
VTSBJ_Pravilnik o nagradivanju izvrsnosti zaposlenika   (425.71 KB)
VTSBJ_pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata vtsbj 24.11.2014   (225.82 KB)
VTSBJ_pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika vtsbj 24.11.2014   (231.69 KB)
VTSBJ_pravilnik o sadrzaju i nacinju vodenja osobnih dosjea studenata vtsbj 15.10.2012   (199.2 KB)
VTSBJ_pravilnik o sadrzaju i nacinju vodenja personalnih dosjea zaposlenika vtsbj 15.10.2012   (155.46 KB)
VTSBJ_prilog 1 zahtjev za posudbu dokumenata   (158.48 KB)
VTSBJ_pravilnik o postupku izmjena i dopuna studijskih programa 18.6.2012   (148.38 KB)
VTSBJ_pravilnik o zastiti na radu 21.2.2013   (272.91 KB)
VTSBJ_pravilnik o zastiti od pozara 13.3.2013   (525.64 KB)
VTSBJ_pravilnik o razredbenom postupku 03.04.2017   (479.6 KB)
VTSBJ_pravilnik o dodjeli dekanove nagrade 5.11.2012   (142.05 KB)
VTSBJ_pravilnik o nacinu odabira i ocjenjivanju rada suradnika u suradnickom zvanju asistenta 12.11.2012   (147.58 KB)
VTSBJ_prilog 1 obrazac asistenti   (270.35 KB)
VTSBJ_prilog 2 obrazac asistenti   (327.56 KB)
VTSBJ_eticki kodeks vtsbj   (207.77 KB)
VTSBJ_prilog 1 kodeks ponasanja i odijevanja   (1.01 MB)
VTSBJ_prilog 2 obavijest za pacijenta i informirani pristanak   (17.84 KB)
VTSBJ_pravila jednostavna nabava 27.1.2017   (158.03 KB)