10. 12. 2018.

EU projekt Veleučilišta u Bjelovaru prošao procijenu kvalitete

Projekt „Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ prijavljen na EU natječaju „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (UP.03.1.1.03) prošao je procjenu kvalitete i odobren je u traženom iznosu od 2.825.655 13 HRK . Partneri u projektu su: Tehničko veleučilište Zagreb, Politehnika Pula, Veleučilište u Karlovcu, Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarka komora. Samo jako VUB!

  Aktualne vijesti - Sve