11. 05. 2017.

I dalje izvrsna zaposlenost studenata Visoke tehničke škole u Bjelovaru

I dalje izvrsna zaposlenost studenata Visoke tehničke škole u Bjelovaru

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (uključujući podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) iz svibnja  2017. godine te ankete završenih studenata, od 107 studenta koji su diplomirali na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru u akademskoj 2015./2016. godini 94 studenata ili 87,9 % je zaposleno (Grafikon 1). Promatrano prema statusu studiranja, zaposleno je 93,3 % izvanrednih i 75,0 % redovitih studenata. Prema podacima iz ISVU sustava, četiri studenta nastavila su obrazovanje na specijalističkim ili diplomskim studijima.

Promatrajući podatke prema studijskim programima, od 19 završenih studenta stručnog studija Mehatronika  (Grafikon 2) zaposleno je 15 studenata ili  78,9 % studenata, jedan student je nastavio obrazovanje, a nezaposleno je 3 studenata ili 15,8%.

Stručni studij Sestrinstvo u promatranom razdoblju je završilo  88 studenata (Grafikon 3)  od kojih je u svibnju 2017. godine. zaposleno 79 ili 89,8 %, nezaposleno 7 ili 10,2%. Prema podacima iz ISVU sustava, tri zaposlena studenta nastavila su obrazovanje na diplomskim studijima, no, nisu prikazani u podacima jer im je primarni status zaposlenost temeljem radnog odnosa.

Prema statusu studiranja završenih studenata proizlazi da je zaposlenost redovitih studenata Mehatronike 85,7 %, a redovitih studenata Sestrinstva 72,0%, dok je zaposlenost izvanrednih studenata Mehatronike 75,0%, a izvanrednih studenata Sestrinstva 96,8%.

  Aktualne vijesti - Sve