20. 07. 2017.

Knjige za preddiplomski stručni studij Računarstvo

Knjige za preddiplomski stručni studij Računarstvo

Visoka tehnička škola u Bjelovaru obogatila je Knjižnicu za 15 novih naslova knjiga koje će se koristiti na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo.

  Aktualne vijesti - Sve