14. 01. 2020.

Plan stručnog usavršavanja za medicinske sestre, za 2020. godinu

Dostupan je plan stručnog usavršavanja za medicinske sestre, za 2020. godinu. Ove godine održati će se sljedeća predavanja:

  • Stigmatizacija osoba oboljelih od mentalnih poremećaja, 19.2.2020. (Tamara Salaj dipl.med.techn., Goranka Rafaj mag.med.techn.) 
  • Zadaće medicinske sestre u tretiranju boli u izvanbolničkoj hitnoj službi, 22.4. 2020.  (Marijana Bebek bacc.med.techn., Sanja Slavica med.sestra)
  • Reanimacija politraumatiziranog ozljeđenika u izvanbolničkim uvjetima, 20.5.2020. (Marija Mesec bacc.med.techn., Josip Rovišćanec med.techn.)
  • Zadaće medicinske sestre kod postoperativnih komplikacija kolostome, 16.9.2020.  (Goranka Ževnar bacc.med.techn, Ksenija Eljuga mag.med.techn.)

Detaljne informacije o temama i predavanja svakako pogledajte u planu stručnog usavršavanja koji je naveden. 
Vjerujemo da ćemo se i ove godine družiti u velikom broju kao i do sada te da će svatko pronaći predavanje za sebe.
 

  Preuzmite dokument

Plan strucnog usavrsavnja za medicinske sestre   (238.85 KB)
 
  Aktualne vijesti - Sve