19. 01. 2018.

Plan trajnog usavršavanja medicinskih sestara

Plan trajnog usavršavanja medicinskih sestara

Plan trajnog usavršavanja medicinskih sestara, a koje će se izvoditi na Veleučilištu u Bjelovaru u 2018.godini možete pronaći na web stranici Hrvatske komore medicinskih sestara: https://www.hkms.hr/planovi-edukacije/bjelovarsko-bilogorska/.

  Aktualne vijesti - Sve