05. 01. 2021.

Ponašanje prilikom potresa - UPUTE

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN dostavio nam je pravila ponašanja u slučaju potresa:

Sigurna mjesta za sklanjanje u učionici u pravilu su školske klupe, nosivi zidovi i grede, dok treba izbjegavati staklene površine, prozore i pregradne zidove. Potrebno je ukloniti sve teške predmete koji mogu pasti sa ormara, pričvrstiti predmete poput okvira sa slikama, ploča i visećih elemenata. U slučaju potresa odabiremo najbliže mjesto za sklanjanje. Nakon prestanka potresa pristupa se izlasku iz zgrade na način propisan vašim Planom evakuacije. Naravno, osim svega potrebno je provoditi i propisane epidemiološke mjere radi zaštite od COVID-19 virusa.

Upute o ponašanju prilikom potresa nalaze se na sljedećim poveznicama:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Potres_bro%C5%A1ura%20A5%20-%20web.pdf

https://www.zagreb.hr/edukativni-video-ponasanje-u-slucaju-potresa/163005

https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82

https://www.youtube.com/watch?v=psOzzPq25cQ

  Aktualne vijesti - Sve