29. 11. 2018.

Posjet predstavnika Visoke medicinske škole Milutin Milanković  iz Beograda u okviru KA107 projekta

U okviru Erasmus projekta KA107 Veleučilište u Bjelovaru posjetit će gosti s Visoke medicinske škole Milutin Milanković  iz Beograda. U ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine u dvorani br. 4 organizirana su predavanja i okrugli stol prema sljedećem rasporedu.

Vrijeme Tema Predavač

15:00 - 16:00

Kratak prikaz obrazovanja medicinskih sestara-tehničara u Srbiji

prof. dr. Gordana Arsić Komljenović, direktorica Visoke medicinske škole Milutin Milanković

16:00 - 17:00

Implementacija procesa zdravstvene nege

mr. Lidija Milenović, profesor zdravstvene nege na Visokoj medicinskoj školi Milutin Milanković

17:00 - 18:00

Okrugli stol: Sličnosti i razlike obrazovanja u sestrinstvu

Moderator: Tamara Salaj dipl. med. techn., predavač preddiplomski stručni studij sestrinstvo.

Pozivamo studente i nastavnike da prisustvuju zanimljivim predavanjima i okruglom stolu.

  Aktualne vijesti - Sve