23. 02. 2018.

Prvo predavanje trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre

Prvo predavanje trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre

Na Veleučilištu u Bjelovaru 14.veljače 2018.godine održano je prvo predavanje trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre u sklopu Hrvatske komore medicinskih sestara, pod nazivom „Proces zdravstvene njege ovisnika“, kojeg su održale Tamara Salaj i Đurđica Grabovac, predavači na stručnom studiju sestrinstva. Predavanje je od strane slušača ocijenjeno kao izrazito zanimljivo iz razloga što svaka medicinska sestra na svom odjelu susreće se  s bolesnicima koji imaju problem s nekom vrstom ovisnosti. Po završetku predavanja održana je kratka diskusija.

Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu ostalim predavanjima  Veleučilišta u Bjelovaru a čiji raspored mogu pogledati na stranicama HKMS-a.

HKMS je obvezna vrednovati prisustvo medicinskih sestara predavanjima, sukladno Pravilniku o trajnom stručnom usavršavanju medicinskih sestara.

 Galerija slika

Unnamed (1)
Unnamed (4)
Unnamed (3)
Unnamed
Unnamed (2)
  Aktualne vijesti - Sve