06. 02. 2019.

Pregled zaposlenosti studenata Veleučilišta u Bjelovaru koji su diplomirali u razdoblju 2016.- 2018.

Pregled zaposlenosti studenata Veleučilišta  u Bjelovaru koji su diplomirali u razdoblju 2016. - 2018. godina

 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ankete završenih studenata, od 314 studenta koji su diplomirali na Veleučilištu u Bjelovaru u razdoblju 2016. - 2018.  godina 290 studenata ili 92,88 % je zaposleno (Grafikon 1). Promatrano prema statusu studiranja, zaposleno je 94,63 % redovitih i 88,07 % izvanrednih studenata. Od ukupnog broja zaposlenih, 13 ili 4,48% zaposleni su u inozemstvu. Prema podacima iz studentske ankete završenih studenata, tri studenta iz ove generacije nastavila su obrazovanje na specijalističkim ili diplomskim studijima.

Grafikon 1 Pregled ukupne zaposlenosti studenata Veleučilišta u Bjelovaru koji su diplomirali  u razdoblju 2016. – 2018. godina

 

Promatrajući podatke prema studijskim programima, od 47 završenih studenta preddiplomskog stručnog studija Mehatronika  (Grafikon 2) zaposleno je 42 ili  89,36 % studenata, od kojih dva u inozemstvu. Jedan student iz generacija nastavio je obrazovanje, a nezaposlena su četiri studenta. Zaposlenost redovitih studenata je 95,45%, a izvanrednih 84,00%.

 

Grafikon 2 Pregled zaposlenosti studenata stručnog studija Mehatronika koji su diplomirali koji su diplomirali  u razdoblju 2016. – 2018. godina

 

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo u promatranom razdoblju je završilo  267 studenata (Grafikon 3)  od kojih je zaposleno 248 ili 92,88 %, nezaposleno 15 ili 5,62%, a prema podacima iz ankete završenih studenata, jedan je student nastavio obrazovanje na diplomskom studiju. . Zaposlenost redovitih studenata je 94,54%, a izvanrednih 89,29%.

Grafikon 3 Pregled zaposlenosti studenata stručnog studija Sestrinstvo koji su diplomirali  u u razdoblju 2016. – 2018. godina

  Aktualne vijesti - Sve