26. 03. 2019.

Radni dan u operacijskoj sali i Endovaskularna reparacija aneurizme

Dana 22.3.2019. Dijana Tesla, bacc. med. techn. iz Kliničke bolnice Dubrava održala je studentima 3.godine preddiplomskog stručnog studija sestrinstva dva predavanja: Radni dan u operacijskoj sali i Endovaskularna reparacija aneurizme. Dijana je objasnila koje su odgovornosti, izazovi i problemi medicinske sestre u operacijskoj sali.. Nakon predavanja studenti su potaknuli raspravu i postavljali pitanja.

  Aktualne vijesti - Sve