07. 11. 2017.

Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru o promjeni naziva u Veleučilište u Bjelovaru

Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru o promjeni naziva u Veleučilište u Bjelovaru

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 30. listopada 2017. godine donesena je Odluka o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru, kao i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Veleučilišta u Bjelovaru.

Dana 7. studenoga 2017. zaprimljeno je Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru temeljem kojeg smo promijenili naziv i u sudski registar smo upisani pod nazivom Veleučilište u Bjelovaru od 6. studenoga 2017. godine.

  Aktualne vijesti - Sve