23. 09. 2021.

Sporazum o suradnji - Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić i ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar Zvjezdana Galkowski, mag. nov. potpisali su sporazum o suradnji između dvije ustanove koji uključuje buduća zajednička sudjelovanja na projektima, provedbu edukacija, suradnju nastavnika i drugo.

  Aktualne vijesti - Sve