23. 09. 2021.

SPORAZUM O SURADNJI -  Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić i ravnateljica Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar Nataša Vibiral, univ.spec.oec. potpisali su sporazum o suradnji između dvije ustanove koji uključuje buduća zajednička sudjelovanja na projektima, provedbu edukacija, suradnju nastavnika i drugo.

  Aktualne vijesti - Sve