22. 09. 2021.

SPORAZUM O SURADNJI - Tehnička škola Daruvar

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić i ravnateljica Tehničke škole Daruvar Sanja Klubička, dipl. ing. potpisali su sporazum o suradnji između dvije ustanove koji uključuje buduća zajednička sudjelovanja na projektima, provedbu edukacija, suradnju nastavnika i drugo.

  Aktualne vijesti - Sve