19. 09. 2021.

UPUTE ZA PRISTUP VIRTUALNIM DVORANAMA

Popis virtualnih dvorana je prikazan u dolje navedenoj tablici. Upute za pristup virtualnim dvoranama nalaze se u privitku obavijesti ili na poveznici: http://bit.ly/vub-zoom. Pristup video materijalu moguć je samo uz prijavu na Gmail s AAI@EduHr identitetom VUBa. 

Naziv
  dvorane
Link na
  virtualnu dvoranu
Oznaka
  virtualne dvorane
Studij
Virtualna dvorana 1 https://zoom.us/my/vub.dv1 vub.dv1 Sestrinstvo
Virtualna dvorana 2 https://zoom.us/my/vub.dv2 vub.dv2 Mehatronika
Virtualna dvorana 3 http://zoom.us/my/vub.dv3 vub.dv3 Računarstvo

Online predavanja dostupna su na poveznici https://zoom.vub.hr/meetings gdje 10 minuta prije predavanja možete klikom gumb Uskoro ili U tijeku direktno doći na online predavanje. Lozinka za predavanja nalazi se na poveznici https://zoom.vub.hr/passwords. Upute za pristup ZOOM dvorani su na poveznici: http://bit.ly/vub-zoom uz bitnu napomenu da su smo nekada imali više virtualnih dvorana i da su drugačije bile raspodijeljene na smjerove. 

  Aktualne vijesti - Sve