29. 11. 2020.

UPUTE ZA PROVOĐENJE ONLINE NASTAVE

Poštovani studenti i nastavnici,

sukladno Smjernicama koje je objavilo Veleučilište u Bjelovaru nastava se od 31. kolovoza 2020. održava na daljinu za sve studijske programe.

Srdačno,

Popis virtualnih dvorana je prikazan u dolje navedenoj tablici. Upute za pristup virtualnim dvoranama nalaze se u privitku obavijesti ili na poveznici: http://bit.ly/vub-zoom. Pristup video materijalu moguć je samo uz prijavu na Gmail s AAI@EduHr identitetom VUBa. 

Naziv
  dvorane
Link na
  virtualnu dvoranu
Oznaka
  virtualne dvorane
Studij i godina
Virtualna dvorana 1 https://zoom.us/my/vub.dv1 vub.dv1 Sestrinstvo – 1. godina
Virtualna dvorana 2 https://zoom.us/my/vub.dv2 vub.dv2 Sestrinstvo – 2. godina
Virtualna dvorana 3 https://zoom.us/my/vub.dv3 vub.dv3 Sestrinstvo – 3. godina
Virtualna dvorana 4 https://zoom.us/my/vub.dv4 vub.dv4 Mehatronika – 1. godina
Virtualna dvorana 5 https://zoom.us/my/vub.dv5 vub.dv5 Mehatronika – 2. godina
Virtualna dvorana 6 https://zoom.us/my/vub.dv6 vub.dv6 Mehatronika – 3. godina
Virtualna dvorana 7 https://zoom.us/my/vub.dv7 vub.dv7 Računarstvo – 1. godina
Virtualna dvorana 8 https://zoom.us/my/vub.dv8 vub.dv8 Računarstvo – 2. godina
Virtualna dvorana 9 https://zoom.us/my/vub.dv9 vub.dv9 Računarstvo – 3. godina
Virtualna dvorana 10 https://zoom.us/my/vub.dv10 vub.dv10 Ispitna dvorana
Virtualna dvorana 11 https://zoom.us/my/vub.dv11 vub.dv11 Ispitna dvorana
Virtualna dvorana 12 https://zoom.us/my/vub.dv12 vub.dv12 Ispitna dvorana

  Preuzmite dokument

Upute studentima za korištenje ZOOM platforme   (499.94 KB)
Upute studentima o načinu održavanja nastave   (383.62 KB)
 
  Aktualne vijesti - Sve