04. 03. 2019.

Veleučilište nositelj EU projekta vrijednog 2.825.655,13 kuna

U ponedjeljak, 4. ožujka 2019. godine održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni EU projekti uspješno prijavljeni na EU natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“. Veleučilištu je odobreno 100%-tno financiranje u ukupnom iznosu od  2.825.655,13 kn za provedbu projekta  „Moderno obrazovanje prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“. Partneri u projektu su: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu, Politehnika Pula, Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarska komora. Ciljeve projekta i očekivane rezultate medijima su predstavili gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta u Bjelovaru Ante Brkljačić, dekanica doc.dr.sc. Zrinka Puharić, prodekan za nastavu i studente Zoran Vrhovski i prodekanica za razvoj i voditeljica projekta mr.sc. Tatjana Badrov.

 Uz to, Veleučilište je partner u projektu „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“, odobrenom na istom natječaju, a čiji je nositelj Visoko učilište Algebra. 

  Aktualne vijesti - Sve