10. 07. 2018.

Veleučilište u Bjelovaru primljeno u međunarodnu mrežu Global Engineers’ Language Skills (GELS)

Dana 10.7.2018. Veleučilište u Bjelovaru postalo je 20. članica međunarodne mreže europskih visokoškolskih ustanova koje nude studijske programe iz inženjerskih područja Global Engineers’ Language Skills (GELS).

Temeljni je cilj GELS mreže izrada vodiča kojim bi se na europskoj razini konzistentnije definirale izlazne jezične kompetencije studenata (budućih inženjera) na području korištenja stranih jezika kao jezika inženjerske struke, osuvremenjivanje kurikuluma i metoda u nastavi stranih jezika te internacionalizacija nastave stranih jezika i dodatne mogućnosti razmjene studenata.

Glavna koordinatorska ustanova mreže je University of Cambridge, a Veleučilište u Bjelovaru prva je i trenutačno jedina ustanova iz Republike Hrvatske koja je primljena u ovu međunarodnu mrežu.

Popis ustanova članica mreže GELS te više informacija o radu i aktivnostima mreže možete pronaći na poveznici: https://www.language-unit.eng.cam.ac.uk/news/GELS .

  Aktualne vijesti - Sve