Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje

Odluka Stručnog vijeća o osnivanju Centra za podršku studentima i karijerno savjetovanje Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje...
 
Saznajte više...
09. 03. 2021.
 

CISOK Bjelovar

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Bjelovar je prvenstveno namijenjen klijentima kojima je potrebna određena razina...

Saznajte više...
09. 03. 2018.