Filter

CISOK Bjelovar

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Bjelovar je prvenstveno namijenjen klijentima kojima je potrebna…

Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje

Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje Odluka Stručnog vijeća o osnivanju Centra za podršku…