Riječ dekanice

Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka u životu, a početak studiranja razdoblje promjena koje vode razvoju karijere, otvaranju novih mogućnosti, upoznavanju novih životnih situacija, ali su popraćene većim izazovima, naporima i odricanjima.

Visoka tehnička škola u Bjelovaru osnovana je 2007. godine odlukom Grada Bjelovara koji je jedini osnivač ustanove. Veleučilište u Bjelovaru nastalo je 30. listopada 2017. godine donošenjem odluke Grada Bjelovara o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru u Veleučilište u Bjelovaru. Veleučilište se ustrojava kao privatno veleučilište, a djeluje kao javna ustanova. Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja te ustrojava i izvodi stručne prijediplomske studije:

 • stručni prijediplomski studij Mehatronika,
 • stručni prijediplomski studij Sestrinstvo,
 • stručni prijediplomski studij Računarstvo.

Navedeni studijski programi su usklađeni sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznati u prostoru visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Izbor jednog od ova tri studija, dobra je odluka studenata. Tomu u prilog svjedoči visoka zapošljivost naših završenih studenata, nagrade i priznanja koja osvajaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Studenti koji su završili studij na Veleučilištu u Bjelovaru zapošljavaju su u renomiranim poduzećima i ustanovama i/ili nastavljaju obrazovanje na diplomskim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Zadaća je zaposlenika Veleučilišta pomoći studentima svim svojim stručnim i znanstvenim kompetencijama te ljudskim osobinama da što kvalitetnije i uspješnije dođu do cilja.

U relativno kratkom periodu realizirali smo zahtjevne zadaće usmjerene razvoju ustanove:

 • otvorili smo stručni prijediplomski studij Računarstvo
 • prerasli smo u Veleučilište,
 • izradili smo Strategiju razvoja Veleučilišta,
 • unaprijedili materijalnu i kadrovsku osnovu,
 • uveli sustav osiguranja kvalitete,
 • osigurali prostor i opremu za izvođenje kabinetskih i laboratorijskih vježbi,
 • osigurali nastavne baze u zdravstvenom i gospodarskom sektoru,
 • objavili u vlastitoj nakladi veći broj novih udžbenika i priručnika čiji su autori uglavnom naši nastavnici i koji olakšavaju i unapređuju usvajanje sve veće količine novih znanja,
 • aktivirali Studentski zbor, čija su dva člana sastavnica Vijeća veleučilišta ustanove,
 • sudjelovali u nekoliko međunarodnih projekata,
 • aktivni smo nositelji Erasmus povelje te članovi Enne udruženja sestrinskih studija u Europi,
 • osuvremenili knjižni fond,
 • potaknuli osnivanje Alumni kluba.

U slijedećem periodu najvažniji zadaci su:

 • poticati edukaciju i usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja,
 • nastaviti umrežavanje s ostalim visokoškolskim ustanovama,
 • intenzivirati suradnju s poslovnim sektorom, promicati strateška partnerstva,
 • aktivno sudjelovati u projektima EU fondova i Erasmus razmjeni,
 • uspostaviti tržišno prepoznatljive programe cjeloživotnog obrazovanja,
 • unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja cjelovitom implementacijom ESG sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju,
 • modernizirati didaktičku opremu i laboratorije.

U svojim nastojanjima trebamo podršku i razumijevanje studenata te ih potičemo na neposrednu komunikaciju s Upravom i nastavnicima. Zajedničkim naporima doprinijet ćemo osobnom postignuću studenata, ali i razvoju ustanove.

S poštovanjem,

naslovni izv. prof. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. struč. stud.

Preuzmite dokumente: