Skip to main content
search

Duška Šklebar

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

Prim. dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

Close Menu