Erasmus koordinator

Marina Rupić, dipl. oec.

Ured za međunarodnu suradnju
A. B. Šimića 1 (potkrovlje, K7)
43000 Bjelovar
E-mail: mrupic@vub.hr
Telefon: +38543241204