Mateo Ivančić, mag. ing. comp. 
Erasmus koordinator

Ured za međunarodnu suradnju
A. B. Šimića 1 (potkrovlje, K7)
43000 Bjelovar
E-mail: mivancic@vub.hr
Telefon: 043 448 008