Skip to main content
search

Gordana Šantek Zlatar

By 14. prosinca 2021.1 travnja, 2022Nastavnici - Sestrinstvo

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

gszlatar@vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2

Konzultacije

Prema dogovoru putem e-maila ili online konzultacije uz predhodni dogovor.

Close Menu