HKO mehatronika Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a

O Projektu
Naziv

“Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran u iznosu od 2.825.655,13 kn iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Proovedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).


Cilj

Unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija


Aktivnosti

- Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne provstupnika/ke inženjera/ke mehatronike
- Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
- Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracijaElement 1


Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Suradnik Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Zoran Vrhovski
Suradnik Istarskog veleučilišta za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Milenko Jokić
Koordinator Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Goran Malčić
Suradnik 1 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Toni Bjažić
Suradnik 1 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Toni Bjažić
Suradnik 2 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Hrvoje Rakić
Suradnik 3 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Goran Sirovatka
Suradnik 4 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Vlatko Mićković
Suradnik Veleučilišta u Karlovcu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Vedran Vyroubal
Koordinator Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Ante Čikić
Suradnik 1 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Tomislav Veliki
Suradnik 2 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Božidar Hršak
Suradnik 3 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Zlatko Botak
Suradnik 4 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Damir Mađerić
Suradnik 1 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Gordana Ribarić
Suradnik 2 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:

 • imenovana stručna radna skupina (15 članova) za unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne prvostupnika/ce inženjera/ke mehatronike koju čine predstavnici poslodavaca koji zapošljavaju mehatroničare i predstavnici pet visokih učilišta koja izvode program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika.
 • tijekom 24 mjeseca održano ukupno 8 sastanaka stručne radne skupine
 • izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacije inženjera/inženjerke mehatronike
 • unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika usklađen s prethodno izrađenim standardom kvalifikacije stručnog/ne prvostupnika /ce inženjera/ke mehatronike usvojen od strane Partnerskog odbor projekta.

Održan 1. sastanak i radionica stručne radne skupine Elementa 1

Prvi sastanak i radionica stručne radne skupine Elementa 1 održan je u Bjelovaru (Veleučilište u Bjelovaru) 13. lipnja 2019. godine. Teme sastanka i radionice su bile:

Održan 2. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 i jednodnevna edukacija za provedbu ankete poslodavaca

Drugi sastanak stručne radne skupine Elementa 1 i jednodnevna edukacija za provedbu ankete poslodavaca održan je u Zagrebu (Tehničko veleučilište u Zagrebu) 11. listopada 2019. godine. Teme sastanka i edukacije su bile:

Element 3


Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Suradnik Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Tatjana Badrov
Suradnik Politehnike u Puli za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Barbara Marušnik
Koordinator TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Goran Sirovatka
Suradnik 1 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Hrvoje Rakić
Suradnik 2 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Toni Bjažić
Suradnik 3 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Vlatko Mićković
Suradnik 4 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Goran Malčić
Suradnik VUKA-e za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Anamarija Kirin
Suradnik 1 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. Ante Čikić
Suradnik 2 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. Zlatko Botak
Suradnik 1 HGK za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Gordana Ribarić
Suradnik 2 HGK za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:

 • imenovana stručna radna skupina (8 članova) za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
 • tijekom 12 mjeseci održana 4 sastanaka stručne radne skupine za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
 • izrađen program unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera usvojen na Partnerskom odboru
 • izrađen program unapređenja upravljačkih i poduzetničkih kompetencija studenata inženjerstva usvojen na Partnerskom odboru
 • 43 nastavnika, zaposlenika pet visokih učilišta partnera u projektu sudjelovalo na trodnevnoj edukaciji unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera koje uključuje tri teme:
  • Suvremene metode nastavnog rada u visokom obrazovanju inženjera
  • Ocjenjivanje usklađeno s ishodima učenja na 6. razini HKO-u u inženjerskom obrazovanju
  • Poticanje upravljačkih i poduzetničkih vještina studenata inženjerstva
 • anketirano 100 alumnija s pet visokih učilišta, u pet gradova, izvješće o rezultatima usvojeno na Partnerskom odboru
 • održano 5 predavanja gostujućih predavača, mentora iz svijeta rada i gospodarstva na preddiplomskom stručnom studiju Mehatronika, sudjelovalo 120 studenata
 • nabavljena oprema za unapređenje uvjeta izvedbe vježbovne nastave u ukupnom iznosu od 463.080,89 kn raspoređena prema iskazanim potrebama visokih učilišta

Održan 1. sastanak stručne radne skupine za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Prvi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Zagrebu 11. listopada 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Organizacija rada radne skupine
 2. Aktivnosti i rokovi
 3. Očekivani rezultati elementa projekta
 4. Dogovor o komunikaciji članova radne skupine
 5. Razno

Održana gostujuća predavanja:


Organizator predavanja Sveučilište Sjever
Datum održavanja 18.10.2019.
Naziv predavanja Oblikovanje mehaničkih komponenti mehatroničkih sustava
Predavač Zoran Busija, dipl. ing. stroj.
Broj sudionika 40


Organizator predavanja Tehničko veleučilište u Zagrebu
Datum održavanja 25.10.2019.
Naziv predavanja IoT platforma u praksi
Predavač Ivan Golubić
Broj sudionika 40


Organizator predavanja Veleučilište u Bjelovaru
Datum održavanja 29.10.2019.
Naziv predavanja Sustav automatiziranog upravljanja procesom diskontinuirane (šaržne-batch) proizvodnje
Predavač Saša Šteković, mag. ing. el. techn. inf.
Broj sudionika 51

Element V


Promidžba i vidljivost


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Voditelj aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta Tomislav Adamović
Koordinator TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Goran Malčić
Suradnik 1 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Toni Bjažić
Suradnik 2 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Hrvoje Rakić
Suradnik 3 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Goran Sirovatka
Suradnik 4 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Vlatko Mićković
Suradnik 1 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Gordana Ribarić
Suradnik 2 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:


 • izrađen vizualni identitet projekta
 • 6 roll up banera izloženo u prostorima prijavitelja i 5 partnera tijekom projektnih aktivnosti
 • 50 sudionika prisutno na uvodnoj konferenciji
 • održana 4 radio emitiranja o tijeku i rezultatima projekta u trajanju od po 15 minuta svaka
 • objavljeno 6 novinskih članaka o tijeku i rezultatima projekta
 • kvartalni podaci o napretku projekta objavljeni na web stranicama prijavitelja i partnera
 • 50 sudionika prisutno na završnoj konferenciji

Element PM


Upravljanje projektom i administracija


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Voditelj projekta Tatjana Badrov
Koordinator Veleučilišta u Bjelovaru u upravljanju projektom Josip Rajković
Koordinator TVZ-a u upravljanju projektom Vesna Alić Kostešić
Koordinator Politehnike Pula u upravljanju projektom Barbara Marušnik
Koordinator Sveučilišta Sjever u upravljanju projektom Ante Čikić
Koordinator Veleučilišta u Karlovcu u upravljanju projektom Ivan Štedul
Voditelj financijske provedbe projekta Renata Horn
Suradnik za financije TVZ-a Morana Šarić
Suradnik za financije Sveučilišta Sjever Vjera Jelovac-Štitum
Suradnik za financije HGK Slaven Štrković
Administrator projekta Josip Rajković
Suradnik za administrativne poslove VUKA Maja Mikšić
Suradnik za administrativne poslove TVZ-a Mara Radovani Horetzky
Suradnik za administrativne poslove Sveučilišta Sjever Neva Babić
Suradnik za administrativne poslove Politehnike Pula Marilena Radolović
Suradnik za administrativne poslove HGK Gordana Ribarić

Članovi Partnerskog odbora:


Zaduženje Ime Prezime Ustanova
Voditelj projekta Tatjana Badrov VUB
Koordinator Veleučilišta u Bjelovaru u upravljanju projektom Josip Rajković VUB
Koordinator TVZ-a u upravljanju projektom Vesna Alić Kostešić TVZ
Koordinator Politehnike Pula u upravljanju projektom Barbara Marušnik Istarsko Veleučilište
Koordinator Sveučilišta Sjever u upravljanju projektom Ante Čikić Sveučilište Sjever
Koordinator Veleučilišta u Karlovcu u upravljanju projektom Ivan Štedul VUKA
Suradnik za administrativne poslove HGK Gordana Ribarić HGK

Održan 1. sastanak Tima za upravljanje projektom


Prvi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Bjelovaru 4. travnja 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Akcijski i terminski plan provedbe projektnih aktivnosti
 2. Praćenje i izvještavanje o projektnim aktivnostima- dokumentacija, rokovi
 3. Razno

Održan 2. sastanak Tima za upravljanje projektom


Drugi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Bjelovaru 12. rujna 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Priprema izmjena proračuna projekta
 2. Priprema drugog Zahtjeva za nadoknadom sredstava
 3. Razno