HKO mehatronika Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

O Projektu


Kratki opis projekta

Svrha projekta je usklađivanje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika sa zahtjevima HKO-a i razgraničavanje kompetencija mehatroničara na 4., 6. i 7. razini. Ciljevi projekta su unapređenje programa studija uz izradu standarda zanimanja i kvalifikacije, unapređenje nastavničkih kompetencija te modernizacija opreme i sustava osiguravanja kvalitete. Ciljnu skupinu projekta čini pet visokoškolskih ustanova koje izvode program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika i njihovo nastavno i nenastavno osoblje.Naziv, Tranjanje, Iznos

“Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je financiran u iznosu od 2.825.655,13 kn iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Proovedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).


Cilj

Unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija


Aktivnosti

- Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne provstupnika/ke inženjera/ke mehatronike
- Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
- Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
- Promidžba i vidljivost
- Upravljanje projektom i administracija


Očekivani rezultati

1. Unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika uz razvijen standard zanimanja i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija te Smjernicama za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija
2. Unaprijeđeni postupci za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju na pet visokih učilišta koja izvode preddiplomski stručni studij Mehatronika usklađeni sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
3. Unaprijeđena nastavna djelatnost na pet visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koja izvode preddiplomski stručni studij Mehatronika

Više informacija:
projekt-hko@vub.hr
Tel. 043 241 191
Voditeljica projekta: Tatjana Badrov
Administrator projekta: Josip RajkovićElement 1


Unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Suradnik Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Zoran Vrhovski
Suradnik Istarskog veleučilišta za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Milenko
22.03.2019.
Sanja
 
Neven
12.10.2020. - 
Jokić
- 06.11.2019.
Grbac Babić
od 06.11.2019.
Munjas
Koordinator Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Goran Malčić
Suradnik 1 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Toni Bjažić
Suradnik 2 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Hrvoje Rakić
Suradnik 3 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Goran Sirovatka
Suradnik 4 Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Vlatko Mićković
Suradnik Veleučilišta u Karlovcu za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Vedran Vyroubal
Koordinator Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Ante
22.03.2019.
Zlatko
Čikić
- 21.05.2020
Botak
od 22.05.2020.
Suradnik 1 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Tomislav
22.03.2019.
Siniša
Veliki
- 30.11.2020
Švoger
od 01.12.2020.
Suradnik 2 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Kristijan
22.03.2019.
Božidar
06.09.2019.
Zoran
Horvat
- 15.07.2019
Hršak
- 21.05.2020.
Busija
od 22.05.2020.
Suradnik 3 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Zlatko
22.03.2019.
Ante
Botak
- 21.05.2020
Čikić
od 22.05.2020.
Suradnik 4 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Damir Mađerić
Suradnik 1 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Gordana Ribarić
Suradnik 2 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti unapređenja preddiplomskog stručnog studija Mehatronika Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:

 • imenovana stručna radna skupina (15 članova) za unapređenje programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljeno na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije stručnog/ne prvostupnika/ce inženjera/ke mehatronike koju čine predstavnici poslodavaca koji zapošljavaju mehatroničare i predstavnici pet visokih učilišta koja izvode program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika.
 • tijekom 24 mjeseca održano ukupno 8 sastanaka stručne radne skupine
 • izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacije inženjera/inženjerke mehatronike
 • unaprijeđen program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika usklađen s prethodno izrađenim standardom kvalifikacije stručnog/ne prvostupnika /ce inženjera/ke mehatronike usvojen od strane Partnerskog odbor projekta.

Održan 1. sastanak i radionica stručne radne skupine Elementa 1

Prvi sastanak i radionica stručne radne skupine Elementa 1 održan je u Bjelovaru (Veleučilište u Bjelovaru) 13. lipnja 2019. godine. Teme sastanka i radionice su bile:

Održan 2. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 i jednodnevna edukacija za provedbu ankete poslodavaca

Drugi sastanak stručne radne skupine Elementa 1 i jednodnevna edukacija za provedbu ankete poslodavaca održan je u Zagrebu (Tehničko veleučilište u Zagrebu) 11. listopada 2019. godine. Teme sastanka i edukacije su bile:

Predan zahtjev za upis standarda zanimanja 17.02.2020.

Prilozi:
Odluka partnerskog odbora
Izvješće o obradi ankete


Održan 3. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 9. srpnja 2020. godine

Teme sastanka:


Održan 4. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 17. rujna 2020. godine

Teme sastanka:


Održan 5. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 1. listopada 2020. godine

Teme sastanka:


Održan 6. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 17. prosinca 2020. godine

Teme sastanka:


Održan 7. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 4. veljače 2021. godine

Teme sastanka:


Održan 8. sastanak stručne radne skupine Elementa 1 30. travnja 2021. godine

Teme sastanka:


Rezultati provedbe aktivnosti Elementa 1


Zajednički ishodi elementa:


1.1. Ishodi izrade standarda zanimanja inženjera/ke mehatronike


1.2. Ishodi izrade standarda kvalifikacije stručnog/ne provstupnika/ce inženjera/ke mehatronike


1.3. Ishodi unapređenja programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika

Element 2


Unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Suradnik 1 Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Tatjana Badrov
Suradnik 2 Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Ante Javor
Suradnik Politehnike u Puli za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Sanja Grbac Babić
Koordinator TVZ-a za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Toni Bjažić
Suradnik 1 TVZ-a za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Hrvoje Rakić
Suradnik 2 TVZ-a za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Goran Malčić
Suradnik 3 TVZ-a za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Goran Sirovatka
Suradnik 4 TVZ-a za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja Vlatko Mićković
Suradnik 1 VUKA za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Damir Kralj
Suradnik 2 VUKA za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Anamarija Kirin
Suradnik 1 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Tomislav
22.03.2019.
Siniša
Veliki
- 30.11.2020
Švoger
od 01.12.2020.
Suradnik 2 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Zoran Busija

Aktivnosti i očekivani rezultati:

 • imenovana radna skupina (9 članova) za unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja koju čine predstavnici 5 visokih učilišta koja izvode preddiplomski stručni studij Mehatronika
 • tijekom 12 mjeseci održana 3 sastanaka radne skupine za unapređenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
 • izrađene preporuke s uputama za implementaciju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u postojeće propise sustava osiguravanja kvalitete na pet visokih učilišta, partnera u projektu
 • izrađen alat za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja (ispita) usvojen na Partnerskom odboru
 • 45 zaposlenika, predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja s 5 visokih učilišta-partnera u projektu sudjelovalo na dvodnevnoj edukaciji pod nazivom “Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)“
 • izrađeni alati za svrsishodniju provedbu i obradu studentske ankete (anketni upitnik, računalni program)
 • provedeno pilot anketiranje 100 studenata s 5 visokih učilišta korištenjem izrađene metodologije
 • rezultati pilot anketiranja 100 studenata implementirani u konačnu verziju alata za svrsishodniju provedbu i obradu studentske ankete usvojeni na Partnerskom odboru

Održan 1. sastanak stručne radne skupine Elementa 2

Prvi sastanak stručne radne skupine Elementa 2 održan je 28. svibnja 2020. godine online putem Zoom platforme Teme sastanka bile su:
 1. Organizacija rada radne skupine
 2. Aktivnosti, očekivani rezultati i rokovi
 3. Implementacija Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u postojeće propise sustava osiguravanja kvalitete
 4. Razno

Održan 2. sastanak stručne radne skupine E2_ 28. listopada 2020.

Teme sastanka:
 1. Status realizacije aktivnosti unutar elementa projekta
 2. Što želimo unaprijediti?
 3. Plan rada u sljedećem razdoblju
 4. Razno


U Zadru održana dvodnevna edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja na temu "Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju"
Na radionicama iz područja osiguravanje kvalitete održanim u Zadru 6. i 7. listopada 2020. godine uz poštivanje svih epidemioloških mjera sudjelovalo je 39 zaposlenika visokih učilišta, nositelja i partnera u projektu. Istovremeno je omogućeno sudjelovanje na edukaciji putem online platforme Zoom koju je iskoristilo još 13 zaposlenika visokih učilišta.

Održan 3. sastanak stručne radne skupine Elementa 2 18.12.2020. godine

Teme sastanka:
 1. Prijedlog alata za unapređenje postupaka za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju na pet visokih učilišta koja izvode preddiplomski stručni studij Mehatronika usklađenih sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
 2. Preporuke s uputama za implementaciju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u postojeće propise sustava osiguravanja kvalitete na pet visokih učilišta, partnera u projektu
 3. Tijek realizacije aktivnosti elementa
 4. Razno

Održan 4. sastanak stručne radne skupine Elementa 2 14.05.2021.

Teme sastanka:
 1. Tijek i rezultati realizacije aktivnosti Elementa 2
 2. Rezultati provedene studentske ankete
 3. Razno

Rezultati provedbe aktivnosti Elementa 2


Ishodi elementa

Element 3


Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Suradnik Veleučilišta u Bjelovaru za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Tatjana Badrov
Suradnik Politehnike u Puli za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Barbara
22.03.2019.
Viktor
13.02.2020.
Neven
Marušnik
- 13.02.2020
Vojnić
- 12.10.2020.
Munjas
od 12.10.2020.
Koordinator TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Goran Sirovatka
Suradnik 1 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Hrvoje Rakić
Suradnik 2 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Toni Bjažić
Suradnik 3 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Vlatko Mićković
Suradnik 4 TVZ-a za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Goran Malčić
Suradnik VUKA-e za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Anamarija Kirin
Suradnik 1 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. Zlatko Botak
Suradnik 2 Sveučilišta Sjever za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. Ante
Zlatko
Čikić
Botak
od 22.05.2020.
Suradnik 1 HGK za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Gordana Ribarić
Suradnik 2 HGK za aktivnosti unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:

 • imenovana stručna radna skupina (8 članova) za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
 • tijekom 12 mjeseci održana 4 sastanaka stručne radne skupine za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
 • izrađen program unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera usvojen na Partnerskom odboru
 • izrađen program unapređenja upravljačkih i poduzetničkih kompetencija studenata inženjerstva usvojen na Partnerskom odboru
 • 43 nastavnika, zaposlenika pet visokih učilišta partnera u projektu sudjelovalo na trodnevnoj edukaciji unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera koje uključuje tri teme:
  • Suvremene metode nastavnog rada u visokom obrazovanju inženjera
  • Ocjenjivanje usklađeno s ishodima učenja na 6. razini HKO-u u inženjerskom obrazovanju
  • Poticanje upravljačkih i poduzetničkih vještina studenata inženjerstva
 • anketirano 100 alumnija s pet visokih učilišta, u pet gradova, izvješće o rezultatima usvojeno na Partnerskom odboru
 • održano 5 predavanja gostujućih predavača, mentora iz svijeta rada i gospodarstva na preddiplomskom stručnom studiju Mehatronika, sudjelovalo 120 studenata
 • nabavljena oprema za unapređenje uvjeta izvedbe vježbovne nastave u ukupnom iznosu od 463.080,89 kn raspoređena prema iskazanim potrebama visokih učilišta

Održan 1. sastanak stručne radne skupine za unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Prvi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Zagrebu 11. listopada 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Organizacija rada radne skupine
 2. Aktivnosti i rokovi
 3. Očekivani rezultati elementa projekta
 4. Dogovor o komunikaciji članova radne skupine
 5. Razno

Održana gostujuća predavanja:


Organizator predavanja Sveučilište Sjever
Datum održavanja 18.10.2019.
Naziv predavanja Oblikovanje mehaničkih komponenti mehatroničkih sustava
Predavač Zoran Busija, dipl. ing. stroj.
Broj sudionika 40


Organizator predavanja Tehničko veleučilište u Zagrebu
Datum održavanja 25.10.2019.
Naziv predavanja IoT platforma u praksi
Predavač Ivan Golubić
Broj sudionika 40


Organizator predavanja Veleučilište u Bjelovaru
Datum održavanja 29.10.2019.
Naziv predavanja Sustav automatiziranog upravljanja procesom diskontinuirane (šaržne-batch) proizvodnje
Predavač Saša Šteković, mag. ing. el. techn. inf.
Broj sudionika 51

Organizator predavanja Istarsko Veleučilište
Datum održavanja 08.06.2020.
Naziv predavanja Automatizacija električne distribucijske mreže i SCADA sustavi
Predavač Matej Kolarik, mag. ing. el.
Broj sudionika 25

Predstavnici pet visokih učilišta posjetili Univerzu u Mariboru

Studijski posjet uključio je tri dijela: posjet Fakultetu za strojništvo, Fakultetu za elektrotehniko, računalništvo in informatiko i kulturno-socijalne aktivnosti povezivanja. Dvodnevni studijski posjet vodio je Mladen Kraljić, pomoćnik tajnika rektora Univerze u Mariboru. Prvoga dana održan je radni sastanak sudionika studijskog putovanja s predstavnicima Univerze u Mariboru. Domaćini (dekan Fakulteta za strojništvo red. prof. dr. Bojan Dolšak, izr. prof. dr. Karl Gotlih, voditelj laboratorija za robotizaciju, izr. prof. dr. Aleš Hace predstojnik instituta za robotiku i voditelj laboratorija za industrijsku robotiku i izr. prof. dr. Uroš Župerl, voditelj laboratorija za mehatroniku.. Nakon predstavljanja Univerze, organizacijske strukture, fakulteta, modela studiranja, raspravljalo se o sličnostima i razlikama modela studiranja, a domaćini su odgovarali na brojna pitanja. Domaćin na Fakultetu za elektrotehniko, računalništvo in informatiko bio je red. prof. dr. Miro Milanović koji je proveo sudionike studijskog posjeta po brojnim laboratorijima i zajedno s voditeljima laboratorija detaljno opisao aktivnosti, opremu i rezultate. Prodekan za izobraževalno dejavnost doc. dr. Boštjan Vlaovič s Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko održao je prezentaciju o načinu studiranja na fakultetu i odgovarao na brojna pitanja sudionika studijskog putovanja.

Anketa završenih studenata

U okviru EU projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO” analiziramo i nformacije ključnih dionika s ciljem unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kao i modernizacije programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika. Mišljenje završenih studenata vrlo je važno za donošenje odluka o modernizaciji i unapređenju studijskog programa. Ukoliko ste završeni student preddiplomskog stručnog studija mehatronike lijepo vas molimo da odvojite desetak minuta i popunite anketu na sljedećem linku: Anketa


Anketa poslodavaca koji zapošljavaju završene studente mehatronike

U okviru projekta analiziramo informacije ključnih dionika s ciljem unapređenja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kao i modernizacije programa preddiplomskog stručnog studija Mehatronika. Mišljenje poslodavaca koji zapošljavaju završene prvostupnike mehatronike vrlo je važno za donošenje odluka o modernizaciji i unapređenju studijskog programa. Anketu je izradila stručna radna skupine, a anketni upitnik dostupan je na poveznici Anketa

Održan 3. sastanak stručne radne skupine E3 28. listopada 2020.

Teme sastanka:
 1. Status realizacije aktivnosti unutar elementa projekta
 2. Što želimo unaprijediti?
 3. Plan rada u sljedećem razdoblju
 4. Razno


U Zadru održana trodnevna edukacija nastavnika na temu Unapređenje nastavničkih kompetencija
Na radionicama iz područja unapređenja nastavničkih kompetencija održanim u Zadru 8.- 10. listopada 2020. godine uz poštivanje svih epidemioloških mjera sudjelovalo je 38 zaposlenika visokih učilišta, nositelja i partnera u projektu. Istovremeno je omogućeno sudjelovanje na edukaciji putem online platforme Zoom koju je iskoristilo još 16 zaposlenika visokih učilišta. Edukacija je uključila tri radionice: Suvremene metode nastavnog rada u visokom obrazovanju inženjera, Ocjenjivanje usklađeno s ishodima učenja na 6. razini HKO-a u inženjerskom obrazovanju i Poticanje upravljačkih i poduzetničkih vještina studenata inženjerstva.

Održan 4. sastanak stručne radne skupine Elementa 3 18.12.2020. godine

Teme sastanka:
 1. Prijedlog programa unapređenja nastavničkih kompetencija
 2. Prijedlog programa unapređenja poduzetničkih kompetencija studenata inženjerstva
 3. Informacije o tijeku provedbe javne nabave opreme
 4. Tijek realizacije aktivnosti Elementa 3
 5. RaznoGostujuće predavanje VUKA

Organizator predavanja: Veleučilište u Karlovcu
Datum održavanja: 10.11.2020.
Naziv predavanja: Zašto vođenje vlastitog biznisa izgleda kao jahanje lava
Predavač: Tomislav Car, dipl.ing., Infinum d.o.o.
Broj sudionika: 100 studenataOdržan 5. sastanak stručne radne skupine Elementa 3 14.05.2021.

Teme sastanka:
 1. Tijek i rezultati realizacije aktivnosti Elementa 3
 2. Rezultati provedene ankete poslodavaca
 3. Informacije o drugom javnom pozivu za nabavu opreme
 4. Razno


Rezultati provedbe aktivnosti Elementa 3

Ishodi elementa

Element V


Promidžba i vidljivost


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Voditelj aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta Tomislav Adamović
Koordinator TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Goran Malčić
Suradnik 1 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Toni Bjažić
Suradnik 2 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Hrvoje Rakić
Suradnik 3 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Goran Sirovatka
Suradnik 4 TVZ-a za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Vlatko Mićković
Suradnik 1 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Gordana Ribarić
Suradnik 2 Hrvatske gospodarske komore za aktivnosti promidžbe i vidljivosti Slaven Štrković

Aktivnosti i očekivani rezultati:


 • izrađen vizualni identitet projekta
 • 6 roll up banera izloženo u prostorima prijavitelja i 5 partnera tijekom projektnih aktivnosti
 • 50 sudionika prisutno na uvodnoj konferenciji
 • održana 4 radio emitiranja o tijeku i rezultatima projekta u trajanju od po 15 minuta svaka
 • objavljeno 6 novinskih članaka o tijeku i rezultatima projekta
 • kvartalni podaci o napretku projekta objavljeni na web stranicama prijavitelja i partnera
 • 50 sudionika prisutno na završnoj konferenciji

Završna konferencija projekta "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a"


Završna konferencija projekta "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a" održana je 10. rujna 2021. godine putem online platforme Zoom. Tijekom 30 mjeseci provedbe projekta realizirane su sve planirane aktivnosti i postignuti planirani ishodi:
 • izrađen je standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i upisan u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 • izrađen je standard kvalifikacije i u tijeku je upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
 • unapređen je program preddiplomskog stručnog studija Mehatronika utemeljen na standardu zanimanja i standardu cjelovite kvalifikacije
 • izrađen je alat za svrsishodniju provedbu i obradu studentske ankete, provedeno pilot anketiranje 102 studenata s 5 visokih učilišta korištenjem izrađene metodologije
 • 52 zaposlenika s 5 visokih učilišta-partnera u projektu sudjelovalo na dvodnevnoj edukaciji pod nazivom “Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)“
 • 47 nastavnika, zaposlenika pet visokih učilišta partnera u projektu sudjelovalo na trodnevnoj edukaciji unapređenja nastavničkih kompetencija u obrazovanju inženjera
 • 245 studenata je sudjelovalo na ukupno 5 predavanja gostujućih predavača, mentora iz svijeta rada i gospodarstva
 • nabavljena je oprema za unapređenje uvjeta izvedbe vježbovne nastave u ukupnom iznosu od 521.977,93 kn.
U provedbi projekta sudjelovalo 39 zaposlenika nositelja i partnera u projektu čime je ostvarena dodana vrijednost, a to je povećanje kapaciteta ustanova za pripremu i provedbu EU projekata.

Završnu prezentaciju možete preuzeti putem linka.

Industrijski robot ABB IRB 120 nabavljen kroz projekt "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a"

Industrijski robot ABB IRB 120 nabavljen kroz projekt "Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a" korišten je za izradu završnog rada "Glodanje industrijskim robotom". Završni rad izradio je sada naš alumni student Marko Mudri. U radu je korišten Robot Studio koji omogućuje offline programiranje robota i automatsko generiranje vrlo zahtjevnog programskog koda. Video prikazuje simultani rad virtualnog i realnog robota:

Element PM


Upravljanje projektom i administracija


Članovi stručne radne skupine:


Zaduženje Ime Prezime
Voditelj projekta Tatjana Badrov
Koordinator Veleučilišta u Bjelovaru u upravljanju projektom Josip Rajković
Koordinator TVZ-a u upravljanju projektom Vesna Alić Kostešić
Koordinator Politehnike Pula u upravljanju projektom Sanja Grbac Babić
Koordinator Sveučilišta Sjever u upravljanju projektom Zlatko Botak
Koordinator Veleučilišta u Karlovcu u upravljanju projektom Ivan Štedul
Voditelj financijske provedbe projekta Renata Horn
Suradnik za financije TVZ-a Morana Šarić
Suradnik za financije Sveučilišta Sjever Vjera Jelovac-Štitum
Suradnik za financije HGK Slaven Štrković
Administrator projekta Izabela Kosi
Suradnik za administrativne poslove VUKA Maja Mikšić
Suradnik za administrativne poslove TVZ-a Mara Radovani Horetzky
Suradnik za administrativne poslove Sveučilišta Sjever Neva Babić
Suradnik za administrativne poslove Politehnike Pula Marilena Radolović
Suradnik za administrativne poslove HGK Gordana Ribarić

Članovi Partnerskog odbora:


Zaduženje Ime Prezime Ustanova
Voditelj projekta Tatjana Badrov VUB
Koordinator Veleučilišta u Bjelovaru u upravljanju projektom Josip Rajković VUB
Koordinator TVZ-a u upravljanju projektom Vesna Alić Kostešić TVZ
Koordinator Politehnike Pula u upravljanju projektom Sanja Grbac Babć Istarsko Veleučilište
Koordinator Sveučilišta Sjever u upravljanju projektom Zlatko Botak Sveučilište Sjever
Koordinator Veleučilišta u Karlovcu u upravljanju projektom Ivan Štedul VUKA
Suradnik za administrativne poslove HGK Gordana Ribarić HGK

Održan 1. sastanak Tima za upravljanje projektom


Prvi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Bjelovaru 4. travnja 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Akcijski i terminski plan provedbe projektnih aktivnosti
 2. Praćenje i izvještavanje o projektnim aktivnostima- dokumentacija, rokovi
 3. Razno

Održan 2. sastanak Tima za upravljanje projektom


Drugi sastanak tima za upravljanje projektom održan je u Bjelovaru 12. rujna 2019. godine. Teme sastanka su bile:
 1. Priprema izmjena proračuna projekta
 2. Priprema drugog Zahtjeva za nadoknadom sredstava
 3. Razno


Održan 3. sastanak tima za upravljanje projektom 24. travnja 2020. godine

Teme sastanka:
 1. Tijek i rezultati provedbe projekta
 2. Produžetak projektnih aktivnosti uslijed COVID 19 virusa
 3. Razno


Održan 4. sastanak tima za upravljanje projektom 28. svibnja 2020. godine

Teme sastanka:
 1. Postupci nabave u projektu
 2. Aktivnosti i rokovi
 3. Razno


Održan 5. sastanak Tima za upravljanje projektom 10.12.2020. godine

Teme sastanka:
 1. Tijek provedbe javne nabave u projektu
 2. Izmjene proračuna
 3. Zahtjev za odobrenjem produžetka projekta
 4. Razno