Skip to main content
search

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.educ.philol.angl.et germ.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Sestrinstvo, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

ijurkovic@vub.hr
043 448 008
A.B. Šimića 1, Kabinet 7 Ured za međunarodnu suradnju

Konzultacije

Ponedjeljak: 16:00-17:00 ili prema dogovoru putem e-maila

Close Menu