SIGNALI I SUSTAVI Zbirka riješenih zadataka

SIGNALI I SUSTAVI Zbirka riješenih zadataka

Zoran Vrhovski, Dalibor Purković

Cijena: 60,00 kn
ISBN: 978-953-7676-12-4
Broj stranica: 167
Format: A4