Poziv za dostavu ponuda za kupovinu rabljene robe

Veleučilište u Bjelovaru prodaje dio stare opreme. Molimo zainteresirane da pročitaju poziv i sukladno uputama pošalju ponude. 
Poziv za dostavu ponuda   (289.54 KB)
 
Saznajte više...
 

Popis gospodarskih subjekata

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI. Temeljem članka 13. Zakona o...
Saznajte više...