Pravila o javnoj nabavi na Veleučilištu u Bjelovaru

  Preuzmite dokument

Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga   (1.71 MB)
 
Sljedeća objava
Plan nabave  
  Javna nabava - Sve