16. 02. 2018.

Veleučilište u Bjelovaru - Zgrada 2 (A. B. Šimića 1)

Veleučilište u Bjelovaru - Zgrada 2 (A. B. Šimića 1)

Zgrada 2 Veleučilišta u Bjelovaru nalazi se na adresi A. B. Šimića 1. U ovoj zgradi smješteni su:

 • Knjižnica
 • Ukupno 12 dvorana za nastavu (četiri dvorane ujedno su laboratoriji/praktikum)
 • Laboratorij za programsko inženjerstvo
 • Laboratorij za IT
 • Praktikum sestrinskih vještina
 • Laboratorij za automatizaciju i virtualnu instrumentaciju
 • Nastavnički kabineti  K2, K3, K4, K5 i K6
 • Ured za međunarodnu suradnju (Kabinet K7)
 • Kabinet Studentskog zbora (Kabinet K1)
 • Studentski dnevni boravak
 • Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri
 • Vijećnica Grada Bjelovara

 

  Lokacija - Sve