Kontakti

Ivana Jurković, pred.
Koordinatorica za međunarodnu suradnju

Kabinet K3
Trg Eugena Kvaternika 4
HR-43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 241 201
E-mail: ijurkovic@vtsbj.hr