03. 04. 2019.

Obavijest kandidatima ispod crte na natječaju KA103 2018 STA STT

Obaviještavaju se kandidati "ispod crte" na natječaju za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i / ili stručnog osposobljavanja (rezultati objavljeni 8.3.2019. za natječaj 2018-STA-STT-2 objavljen 30.1.2019. (KLASA: 605-01/19-01/005, UR. BROJ: 2103/01-21-01-19-01) da su temeljem Obavijesti o analizi privremenog izvješća od 2.4.2019. (KLASA: 605-47/18-02/39, UR. BROJ: 359-08/8-19-7), koju je Veleučilište u Bjelovaru zaprimilo od Agencije za mobilnost i programe EU, Veleučilištu u Bjelovaru odobrena dodatna sredstva u projektu te se crta pomiče do uključivši rednog broja 6, odnosno nema odbijenih kandidata.

Za Povjerenstvo za međunarodnu suradnju:

Ivana Jurković, v. pred.

Predsjednica povjerenstva

  Međunarodna suradnja - Sve