Besplatni online Microsoft Office

Besplatan online Microsoft Office dostupan je na linku:

https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/free-office-online-for-the-web

Microsoft Windows OS – aktivacijski ključevi

Veleučilište u Bjelovaru je za potrebe svojih studenata osiguralo Microsoft Windows aktivacijske ključeve.

Svaki student može zatražiti jedan aktivacijski ključ za aktivaciju Microsoft Windows operativnog sustava.

E-mail na koji možete zatražiti aktivacijski ključ za Microsoft Windows OS je tglatki@vub.hr