26. 08. 2016.

Misija Veleučilišta u Bjelovaru

Misija Veleučilišta u Bjelovaru je izobrazba kompetentnih stručnjaka iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti za potrebe i u partnerstvu s poduzetničkim i zdravstvenim sustavom kontinentalne regije Republike Hrvatske. Veleučilište prati, usvaja i primjenjuje znanstvene i stručne spoznaje implementirajući ih u studijske programe s ciljem obrazovanja studenata koji će biti osposobljeni za konkurentnost i prepoznatljivi na tržištu rada.

Misija preddiplomskog stručnog studija Mehatronika je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera mehatronike koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima industrije u regiji i šire.

Misija preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika sestrinstva koji su stečenim kompetencijama konkurentni zahtjevima planiranja, provođenja i edukacije o zdravstvenoj njezi uz primjenu najnovijih tehnologija i smjernica zdravstvene njege usklađenih sa svjetskim standardima.

Misija preddiplomskog stručnog studija Računarstvo je osigurati visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera računarstva koji su stečenim kompetencijama spremni za konkurentan nastup na hrvatskoj i međunarodnoj ICT sceni.

  Misija i vizija - Sve