Student: Antonio Radić

Smjer:  Mehatronika

Godina završetka studija: 2013.

Budući da sam nastavio školovanje na Univerzi v Mariboru, mogu sa sigurnošću reći da mi je studiranje na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru koristilo. Znanja koja sam usvojio na VTŠBJ su bila dovoljno kvalitetna kako bih mogao uhvatiti korak s kolegama koji su preddiplomski sveučilišni studij završili na Univerzi v Mariboru. Mehatronika se tamo izvodi kao interdisciplinarni smjer podijeljen po pola između Strojarskog Fakulteta i Fakulteta elektrotehnike, računalstva i informatike, a ja nisam zaostajao ni na kojem području. Imao sam određene probleme s teorijom iz matematike, budući da sam došao sa stručnog studija.

Što se tiče samog obavljanja posla, znanja koja sam stekao na VTŠBJ su bila korisna. Radio sam na održavanju u Podravki, a voditelj održavanja u mojoj tvornici je bio čovjek koji je znao što je mehatronika i zbog toga sam imao izvrsnu suradnju s njim. Kao mehatroničar sam vrlo brzo shvaćao kako radi stroj.

Što se tiče napredovanja na poslu, trenutno sam na trećem radnom mjestu u firmi FESTO. Posla za mehatroničare ima. Kod svake promjene posla  otišao sam na bolje radno mjesto s boljim uvjetima.

 
 
 
 
Prethodna objava
  Valerija Podgorelec
Sljedeća objava
Tomislav Kurtanjek  
  Multimedija - Sve