Četiri portala na Madeiri, Portugal, izvijestila su o početku zimske škole u okviru projekta INCLUDE u kojem je VUB ustanova koordinator, a sudjeluje ukupno 30 studenata s VUB-a, ISAL Madeira i Aristotle University of Thessaloniki, od kojih 16 pripada u skupinu podzastupljenih i / ili ranjivih skupina studenata.

https://twnews.ch/pt-news/isal-arranca-com-o-1-o-workshop-do-projecto-erasmus-include

https://www.dnoticias.pt/2021/11/13/284947-isal-arranca-com-o-1o-workshop-do-projecto-erasmus-include/

https://www.jm-madeira.pt/regiao/ver/148064/ISAL_arranca_com_o_1_Workshop_do_projeto_Erasmus_INCLUDE

https://www.rtp.pt/madeira/sociedade/isal-arranca-com-o-1-workshop-do-projeto-include_78623

 
 
 
 
  Multimedija - Sve