Studentica: Gabriela Jakupek

Smjer: Sestrinstvo

Godina završetka studija: 2016.

Trenutno se nalazim na pripravničkom stažu bolnici na koji sam primljena pri prvom natječaju  na koji sam se uopće prijavila. Nisam imala nikakvih prepreka do sada na pripravničkom stažu koje bi dovele u pitanje moje znanje ili sposobnosti koje sam naučila na VTŠBJ. Za Visoku tehničku školu u Bjelovaru imam samo riječi hvale, jer mislim da nam je dala dobro znanje, koje trenutno jako dobro koristim na stažu. Na studij sam došla s predznanjem iz srednje škole, ali sam naučila još mnogo toga, mnoge stvari o kojima nisam ni razmišljala da postoje, a svuda su oko nas. U bliskoj budućnosti planiram nastaviti školovanje na diplomskom studiju i smatram da je mi je studij Sestrinstva dao dobru podlogu za nastavak školovanja.

 
 
 
 
  Multimedija - Sve