Najuspješnijim studentima VUB-a u ak. god. 2019./20. dodijeljena je Dekanova nagrada. Ove su godine nagrađeni Marina Maurović i Tony Mostovac, a više možete pročitati ovdje.

 
 
 
 
  Multimedija - Sve