U Bjelovaru je 14. studenog održan znanstveni skup na temu "Zdravlje i kvaliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji" na kojem su sudjelovali i predavači Visoke tehničke škole u Bjelovaru.
Detaljnije možete pročitati na linku:
http://www.bjelovar.info/index.php/aktualno/zdravlje_i_kvaliteta_zhivota_u_bjelovarsko_bilogorskoj_zhupaniji/

 
 
 
 
  Multimedija - Sve