Veleučilište u Bjelovaru kao nositelj uspješno je apliciralo projekt „Moderno obrazovanje prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“. Više možete pročitati ovdje.

 
 
 
 
  Multimedija - Sve