Nagrade i priznanje

Priznanja na XI. promociji studenata Veleučilišta u Bjelovaru

Na XI. promociji studenata mehatronike, sestrinstva i računarstva Veleučilišta u Bjelovaru podijeljena su priznanja u…
Aktualno

Dekanova nagrada za akademsku godinu 2021./2022.

Naši studenti Klaudija Jelinek i Ivan Juratovac nagrađeni su Dekanovom nagradom za svoj predan rad,…
Nagrade i priznanje

Dekanova nagrada za akademsku godinu 2020./2021.

Naši studenti Sara Halt i Dorian Matešić nagrađeni su Dekanovom nagradom za svoj predan rad, izvrstan…