Damir Lauš

Damir Lauš

Nastavno zvanje

Predavač

Akademski stupanj

Odjel

Stručni studij Mehatronika

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru sa studentom.

Prethodna objava
  Ivana Marušić
Sljedeća objava
Ivica Kladarić  
  Nastavnici - Mehatronika - Sve