Damir Lauš

Damir Lauš

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

dr.sc.

Odjel

Stručni studij Mehatronika

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru sa studentom.

Prethodna objava
  Ivana Marušić
Sljedeća objava
Ivica Kladarić  
  Nastavnici - Mehatronika - Sve