Ivana Jurković

Ivana Jurković

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.educ.philol.angl.et germ.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Sestrinstvo, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

043 448 008

A.B. Šimića 1,

Kabinet 7

Ured za međunarodnu suradnju

Konzultacije

Ponedjeljak: 16:00-17:00 ili prema dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Božidar Hršak
Sljedeća objava
Marko Miletić  
  Nastavnici - Mehatronika - Sve