Zoran Vrhovski

Zoran Vrhovski

Nastavno zvanje

Viši predavač

Akademski stupanj

mag.ing.el.techn.inf.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

043 241 185

Veleučilište u Bjelovaru
Trg Eugena Kvaternika 4
Kabinet K1

Konzultacije

Ponedjeljak: 14:30 - 15:30

Sljedeća objava
Stjepan Golubić  
  Nastavnici - Mehatronika - Sve