Aleksandra Žigić Forić

Aleksandra Žigić Forić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

mag. nutr.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema predhodnom dogovoru putem e-maila.

  Nastavnici - Računarstvo - Sve