Ivana Jurković

Ivana Jurković

Nastavno zvanje

Predavač

Akademski stupanj

mag.educ.philol.angl.et germ.

Odjel

Stručni studij Mehatronika, Stručni studij Sestrinstvo, Stručni studij Računarstvo

Kontakt

043 448 008

A.B. Šimića 1,

Kabinet 7

Ured za međunarodnu suradnju

Konzultacije

Utorak: 14:00-15:00 ili prema dogovoru putem e-maila

  Nastavnici - Računarstvo - Sve