Anita Lukić

Anita Lukić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Boris Kirin
Sljedeća objava
Mario Ivanuša  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve